Nieuwbouw / verbouw

Gaat u een nieuw huis bouwen of een deel van uw bestaande huis verbouwen.
Bij een nieuw huis ligt het voor de hand dat daar de gehele installatie nieuw in wordt geïnstalleerd.
Denk bij verbouwen vooral aan aanpassingen en uitbreidingen aan de bestaande installatie, zoals verplaatsen en/of bijplaatsen van schakelaars, stopcontacten, telefoon-, centrale antenne-, en computeraansluitingen.
 

Gaat u uw bedrijf in nieuw te bouwen pand onderbrengen? Elke bedrijfstak heeft zo zijn specifieke wensen en eisen wat betreft de installatie.
Uw bedrijfspand te klein? Uitbreiding ligt voor de hand. Denk ook aan de installatie, extra kantoorruimte, voorzie voldoende aansluitingen voor uw werkplekken. Grotere werkplaats / opslagruimte? Ook hier kan een domotica installatie een energie-besparing opleveren.

 
Rodeko Elektrotechniek